For­laget Snepryd udgiv­er lit­ter­atur, som forhold­er sig til dét at være men­neske — lit­ter­atur, som insis­ter­er på at blive læst.