• Home
  • /
  • Archive by category:
  • Noveller

Jeg kom til at give for meget af mig selv

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Nicole S.S. Berthelsen — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt.   Kender du det, når tele­fo­nen ringer, men du er bange for, hvem der gem­mer sig bag røret? En ganske fjol­let frygt, og jeg kan allerede høre dig grine af mig. Men […]

Chionodoxa

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Helle Kaare Lind­berg — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i? Hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jeg tror, jeg ville … “Hvem har lavet det […]

Fra nu af bliver alt bedre

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Trine Skau — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Ham­di er iklædt et par slidte cow­boy­bukser og en blå hæt­tetrø­je med Angry Birds, som han fik da han ankom til børnea­syl­cen­teret. Hans hår er sort, øjnene brune og han er lidt ran­glet. […]

Hvis det bliver regnvejr

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Karen Høgh — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Karen Høgh er 37 år og arbe­jder som pæd­a­gogisk kon­sulent i Faaborg-Midt­­fyn Kom­mune. Hun står bag opret­telsen af Karen Høgh Lit­ter­atur, som kan følges på Face­book. Karen Høgh tager del i den sam­fund­skri­tiske […]

Der skal jo ikke mangle noget

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Pernille Petersen — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Denne nov­el­le er skrevet af Pernille Petersen, 37 år og uddan­net skolelær­er, og det er den første nov­el­le, som hun del­er med andre læsere. Der var tilbud på fløde­boller. To pakker for kun […]

Referencer

Ann-Char­lotte Mon­rad, 2016“Efter mange overve­jelser val­gte jeg at selvud­give min sen­este bog og har ikke fortrudt det et øje­b­lik. Jeg har tidligere udgivet med en almin­delig for­lagskon­trakt og var den­gang frus­tr­eret over, at for­laget gjorde så lidt for min bog. Hos Snepryd er der stor pro­fes­sion­al­isme og hjælp til alt det, man som selvud­giv­er skal […]

Selvudgiver

Kon­takt os og få en pris på en selvud­givelse. Ref­er­encerLæs, hvad andre selvud­gi­vere siger om os. Ann-Char­lotte Mon­rad, 2016“Efter mange overve­jelser val­gte jeg at selvud­give min sen­este bog og har ikke fortrudt det et øje­b­lik. Jeg har tidligere udgivet med en almin­delig for­lagskon­trakt og var den­gang frus­tr­eret over, at for­laget gjorde så lidt for min […]

Medudgiver

Du er velkom­men til at sende dit manuskript til os.Hvis vi ikke find­er dit manuskript klar til udgivelse, bliv­er du bedt om at forbedre det.Ser vi ikke poten­tiale i dit manuskript, kan vi ikke udgive din bog.Afs­lag begrun­des oftest ikke. Send først dit manuskript, når det er helt færdigt.Send det i en Word eller PDF-filL­in­­jeaf­s­­tand […]

Skønlitteratur

Digte, nov­el­ler og roman­er Du er velkom­men til at sende dit manuskript til os.Hvis vi ikke find­er dit manuskript klar til udgivelse, bliv­er du bedt om at forbedre det. Ser vi ikke poten­tiale i dit manuskript, kan vi ikke udgive din bog. Du skal ikke for­vente begrun­delse for afs­lag. Du må gerne sende til flere […]

Novellekonkurrence

Den nov­el­le, der bliv­er udval­gt som for­lagets fore­trukne, bliv­er anmeldt her på for­lagets hjemme­side, og hele nov­ellen, et link til den eller et uddrag fra den vis­es også på vores hjemme­side.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.