• Home
  • /
  • Archive by category:
  • Konkurrencer

Jeg kom til at give for meget af mig selv

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Nicole S.S. Berthelsen — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt.   Kender du det, når tele­fo­nen ringer, men du er bange for, hvem der gem­mer sig bag røret? En ganske fjol­let frygt, og jeg kan allerede høre dig grine af mig. Men […]

Chionodoxa

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Helle Kaare Lind­berg — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i? Hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jeg tror, jeg ville … “Hvem har lavet det […]

Fra nu af bliver alt bedre

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Trine Skau — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Ham­di er iklædt et par slidte cow­boy­bukser og en blå hæt­tetrø­je med Angry Birds, som han fik da han ankom til børnea­syl­cen­teret. Hans hår er sort, øjnene brune og han er lidt ran­glet. […]

Hvis det bliver regnvejr

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Karen Høgh — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Karen Høgh er 37 år og arbe­jder som pæd­a­gogisk kon­sulent i Faaborg-Midt­­fyn Kom­mune. Hun står bag opret­telsen af Karen Høgh Lit­ter­atur, som kan følges på Face­book. Karen Høgh tager del i den sam­fund­skri­tiske […]

Svaner i drivhuset

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Nan­na Berg — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. En dag er der en kvin­de, der påpeger, at dren­gen har smukke hæn­der. ”Det ved jeg” siger dren­gen, og kig­ger på kvin­den med lysende øjne. ”Du skulle bare vide, hvad mine smukke hæn­der […]

Der skal jo ikke mangle noget

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Pernille Petersen — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Denne nov­el­le er skrevet af Pernille Petersen, 37 år og uddan­net skolelær­er, og det er den første nov­el­le, som hun del­er med andre læsere. Der var tilbud på fløde­boller. To pakker for kun […]

Novellekonkurrence

Den nov­el­le, der bliv­er udval­gt som for­lagets fore­trukne, bliv­er anmeldt her på for­lagets hjemme­side, og hele nov­ellen, et link til den eller et uddrag fra den vis­es også på vores hjemme­side.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.