• Home
  • /
  • Archive by category:
  • Bliv forfatter

Forlæggerens største udfordring er at få folk til at læse andet end det, de kender fra supermarkederne

03-02-2020 af Lon­ni Krause bershook@gmail.com Brit­ta Marie Steen fra For­laget Snepryd er en ganske særlig redak­tør. Hun har arbe­jdet i sund­hedsvæs­net med nære rela­tion­er, men­nesker i krise, ældre, syge og hand­i­cappede siden hun var 18 år. Desu­den har hun en naturv­i­den­sk­a­belig kan­di­datud­dan­nelse. Det har formet hende og gjort hende til en rum­melig og empatisk redak­tør […]

Udgiv hos os, indsend manuskript

Vil du udgive din bog hos os? De fleste digt­sam­linger, roman­er og børnebøger har fået gode lek­tørud­talelser, og vores bøger kan lånes på de fleste bib­liotek­er. Hver enkel for­fat­ter får sat et team op, bestående af en redak­tør, redak­tøras­sis­tent, betalæs­er og kor­rek­turlæs­er. Vi starter med et per­son­ligt møde, hvor vi for­vent­ningsaf­stem­mer. Dernæst laves en for­lagskon­trakt. […]

Chionodoxa

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Helle Kaare Lind­berg — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i? Hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre? Jeg tror, jeg ville … “Hvem har lavet det […]

Fra nu af bliver alt bedre

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Trine Skau — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Ham­di er iklædt et par slidte cow­boy­bukser og en blå hæt­tetrø­je med Angry Birds, som han fik da han ankom til børnea­syl­cen­teret. Hans hår er sort, øjnene brune og han er lidt ran­glet. […]

Hvis det bliver regnvejr

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Karen Høgh — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Karen Høgh er 37 år og arbe­jder som pæd­a­gogisk kon­sulent i Faaborg-Midt­­fyn Kom­mune. Hun står bag opret­telsen af Karen Høgh Lit­ter­atur, som kan følges på Face­book. Karen Høgh tager del i den sam­fund­skri­tiske […]

Svaner i drivhuset

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Nan­na Berg — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. En dag er der en kvin­de, der påpeger, at dren­gen har smukke hæn­der. ”Det ved jeg” siger dren­gen, og kig­ger på kvin­den med lysende øjne. ”Du skulle bare vide, hvad mine smukke hæn­der […]

Der skal jo ikke mangle noget

© Alle ret­tighed­er tilhør­er Pernille Petersen — kopier­ing eller gen­givelse af nogen art uden tilladelse hen­tet direk­te fra for­fat­teren er ikke tilladt. Denne nov­el­le er skrevet af Pernille Petersen, 37 år og uddan­net skolelær­er, og det er den første nov­el­le, som hun del­er med andre læsere. Der var tilbud på fløde­boller. To pakker for kun […]

Referencer

Ann-Char­lotte Mon­rad, 2016“Efter mange overve­jelser val­gte jeg at selvud­give min sen­este bog og har ikke fortrudt det et øje­b­lik. Jeg har tidligere udgivet med en almin­delig for­lagskon­trakt og var den­gang frus­tr­eret over, at for­laget gjorde så lidt for min bog. Hos Snepryd er der stor pro­fes­sion­al­isme og hjælp til alt det, man som selvud­giv­er skal […]

Selvudgiver

Kon­takt os og få en pris på en selvud­givelse. Ref­er­encerLæs, hvad andre selvud­gi­vere siger om os. Ann-Char­lotte Mon­rad, 2016“Efter mange overve­jelser val­gte jeg at selvud­give min sen­este bog og har ikke fortrudt det et øje­b­lik. Jeg har tidligere udgivet med en almin­delig for­lagskon­trakt og var den­gang frus­tr­eret over, at for­laget gjorde så lidt for min […]

Medudgiver

Du er velkom­men til at sende dit manuskript til os.Hvis vi ikke find­er dit manuskript klar til udgivelse, bliv­er du bedt om at forbedre det.Ser vi ikke poten­tiale i dit manuskript, kan vi ikke udgive din bog.Afs­lag begrun­des oftest ikke. Send først dit manuskript, når det er helt færdigt.Send det i en Word eller PDF-filL­in­­jeaf­s­­tand […]

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.