Bliv Forfatter


Hvorfor udgive hos os?

Du er i fokus

Som for­fat­ter er du med i hver enkel del af udgivelsesprocessen.
Vi for­vent­ningsaf­stem­mer med dig, og du får stil­let et dedik­eret team til rådighed, bestående af en redak­tør, redak­tøras­sis­tent, betalæs­er og kor­rek­turlæs­er.

Ny og anderledes litteratur

Hos for­laget Snepryd inter­esser­er vi os for at udgive anderledes lit­ter­atur — lit­ter­atur som forhold­er sig til det at være men­neske, og som insis­ter­er på at blive læst.

Vi sætter gang i snakken

Vores digt­sam­linger, roman­er og børnebøger får gode lek­tørud­talelser, og vores bøger kan lånes på de fleste bib­liotek­er. Vi læg­ger blod, sved og tår­er i, at vores lit­ter­atur skal skubbe grænserne på markedet.

Vi har hjertet med

For­laget består hov­ed­sageligt af friv­il­lige. Vi har hjertet med i alle udgivelser og bræn­der for at udgive anderledes lit­ter­atur, som kan være med til at sætte en dag­sor­den for ny dan­sk lit­ter­atur.


Er du stadig interesseret i at udgive hos os?


Men hov! Der er mere

Vi tilbyder andre services

Klik herun­der for at lære mere om prisen på vores andre ser­vices, og hvad vi kan gøre for dig

E‑bog

Vi laver din bog til en E‑bog- klar til at blive læst. E‑bogen sendes til dig som PDF og EPUB

Kon­takt os for et tilbud

Trykklar fil med skæremærk­er; omslag og ind­hold

Du lev­er­er ind­hold­et, for­laget opsæt­ter det, så du blot kan ind­sende det til trykkeri­et

Kon­takt os for et tilbud

Feed­back på et manuskript

Vur­derin­gen er på en A4 side og er bygget op omkring områder, der bør forbedres, før bogen bør sendes ind til et for­lag

1995 DKK

Pressemed­delelse

Du lev­er­er tekst og billede

599 DKK

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.