Praktik

5. april 2021

Bliv praktikant hos os

Hvis du vil være prak­tikant i for­laget, kan du vælge mellem erhvervsprak­tik,virk­somhed­sprak­tik eller uløn­net prak­tik. Hvis du vil i prak­tik hos os, så skal du huske at sende en motiveret ansøgn­ing og et cv til for­lagets e‑mail.

Krav

  • Redak­tøras­sis­tent, kræver som min­i­mum en bachelorgrad
  • Redak­tør, kræver som min­i­mum en kandidatgrad
  • Grafik­er, kræver at du kan arbe­jde med Adobe
  • For­fat­ter, ingen krav om uddannelse
  • Over­sæt­ter, kræver du kan fremvise bevis for din kunnen
  • Sæl­ger — og mar­ket­ingmedar­be­jder, kræver erfar­ing fra et rel­e­vant arbe­jde med salg og/eller marketing

 

Læs hvad andre prak­tikan­ter synes om at være i praktik.