Account manager

5. april 2021

Account manager søges

Vi søger en account man­ag­er til et par timer om ugen. 
Du skal sælge for­lagets bøger til boghan­dlere, bib­liotek­er, inter­net­bu­tikker, stor­centre mm.
For at kunne gøre det skal du enten ringe til kun­den eller opsøge kun­den i butikken og komme med et tilbud, de ikke kan sige nej til.
Du sæt­ter alt­så selv prisen for kun­den (mind­stepris får du af for­laget pr. titel), du får selvføl­gelig adgang til for­lagets pris­er, men fast­sæt­ter selv en tilbud­spris til kun­den. Du skal der­for kunne noget om reg­n­skab og kunne anvende Excel.
 
For­laget fak­tur­erer selv kun­den, for­laget sender selv bøgerne ud til kun­den, med min­dre du fore­trækker at have bøgerne med til kun­den, så kan de hentes på vores lager. 
 
Du skal selvføl­gelig føre en liste, så vi har styr på hvilke kun­der du har kontaktet.
 
Krav: 
  • Du skal have tele­fon, så du kan kon­tak­te kunderne
  • Du skal eventuelt have bil eller cykel, hvis du vil opsøge kun­derne ude i butikkerne
  • Du skal kunne anvende OneDrive, Word og Excel
  • Du skal kunne samar­be­jde med for­laget, dets ansat­te og forfattere
  • Du skal have egen com­put­er samt adgang til internettet
  • Du skal kunne tale fly­dende dan­sk og det er også en fordel hvis du kan forstå og tale engelsk
  • Du skal arbe­jde efter for­lagets sal­gsmål og det er et krav for ansæt­telsen, at du kan ind­fri dem
  • Du skal kon­tak­te kun­der i hele Dan­mark og ikke kun lige i nærhe­den af hvor du selv bor

Du skal i din ansøgn­ing til for­laget fremvise et forslag til, hvor­dan du vil løse opgaven så detal­jeret som muligt. Ligeledes bør du i din ansøgn­ing også fortælle, hvor­for du bør vælges frem­for de andre ansøgere. 

Løn: Du lønnes som timeløn­net. Da du selv fast­sæt­ter sal­gsprisen ydes også en bonus, hvis du fremvis­er gode salgsresultater. 

Prøvepe­ri­ode: Den første uge er en prøvepe­ri­ode, hvor du får mulighed for at vise, at du kan præstere. 

Geografi: Dit sal­gsom­råde er hele Danmark.

Timer pr. uge: 7 timer pr. uge med mulighed for at øge timet­al, hvis du præster­er godt. 

Antal ledi­ge still­inger: 1

 

Ansøg: E‑mail

info@snepryd.dk

 

Ansøgn­ings­frist: 8.juni 2021.