Freelancere søges

5. april 2021

Bliv freelancer hos os

Hvis du vil være free­lancer i for­laget, kan du melde dig ind i vores free­lancer­gruppe her.

Krav til freelancere

  • Redak­tøras­sis­tent, kræver som min­i­mum en rel­e­vant bachelorgrad
  • Redak­tør, kræver som min­i­mum en rel­e­vant kandidatgrad
  • Grafik­er, kræver at du kan arbe­jde med Adobe og selv har licens
  • For­fat­ter, ingen krav om uddannelse
  • Over­sæt­ter, kræver du kan fremvise bevis for din kunnen
  • Sæl­ger — og mar­ket­ingmedar­be­jder, kræver erfar­ing fra et rel­e­vant arbe­jde med salg og/eller marketing
  • Illus­tra­tor, kræver at du kan arbe­jde med Adobe og selv har licens