Intethedens tegn

2. oktober 2020

Udkom­met i 2020

Hvad vil det sige at være men­neske? Dette spørgsmål er udgangspunk­tet for Inteth­e­dens Tegn. Fan­ta­sy­ro­ma­nen udspiller sig som en filosofisk sam­tale mellem snig­morderen Zynn og kejseren i riget Clas­tara. Sam­men skal de opfylde en gam­mel pro­feti og afgøre men­neske­he­dens skæb­ne. Er den værd at red­de? Men for at kunne dømme men­neske­he­den må de snakke om, hvad det vil sige at være men­neske. Zynn har dog ikke høje tanker om det at være men­neske, og han fortæller der­for sin livshis­to­rie, der er præget af hævn­begær og svigt, men også ven­skab. Han håber, at kejseren kan over­be­vise ham om men­nes­kets værd, på trods af de ting, han har oplevet og set i sit liv.

Jeg lyt­ter til din his­to­rie, men det er ikke nok. Hvis hele men­neske­he­dens fremtid står og falder med vores møde, skylder vi den, at vi også snakker om, hvad men­neske­he­den er, og hvad det vil sige at være men­neske. Har vi en aftale?” Zynn ret­tede på sol­dateruni­for­mens krave, der gnavede noget så for­færdeligt i hans hals. Så sagde han: ”Det er lige det, jeg ønsker, men jeg advar­er dig. Min his­to­rie er ikke for sarte sjæle, og den tager den tid, den tager.”

Med roma­nen foren­er for­fat­ter Gus­tav Øster­aa filosofiske tanker om hævn, begær, tid, bev­id­s­thed og men­nes­kets eksis­ten­tielle grund­lag med en dra­gende fortælling om en dreng med over­naturlige evn­er, der må finde sin egen vej i verden.