Det er lettest, hvis jeg holder kæft med, hvordan jeg har det

2. oktober 2020

Ida Bulls værk “Det er lettest, hvis jeg hold­er kæft med, hvor­dan jeg har det” giv­er sprog til de følelser og erfaringer, som føl­ger med det at være ufriv­il­ligt barn­løs, og åbn­er op for reflek­sion over et emne, som mange kvin­der oplever som tabube­lagt. Vær­ket er nem­lig også en his­to­rie om en kvin­des ind­sigt i, hvor­dan hen­des ufriv­il­lige barn­løshed ikke er en kamp, som hun skal kæmpe alene i stil­hed, og at det ikke altid er bedst, hvis man hold­er kæft med, hvor­dan man har det.

Bogen koster 149 DKK.