Den lilla rose

2. oktober 2020

Netop udkommet! 

Den Lil­la Rose er en fan­ta­sy­fortælling om en ung pige på 19 år, der hed­der Lærke. Lærke arbe­jder på et ple­je­hjem ved siden af syge­ple­jer­skestudi­et, hvor hun en dag møder fru Rosendal. Fru Rosendal intro­duc­er­er Lærke til hen­des to søstre – fru Vin­ter­land og fru Mørk­dal. De tre søstre vis­er sig at være magiske trold­kvin­der, der for mange år siden er blevet forvist fra lan­det Kri­ga. Nu har de brug for Lærkes hjælp til at vende hjem igen. Der­for bliv­er Lærke sendt på en mis­sion, hvor hun skal skaffe Den Lil­la Rose til de tre trold­kvin­der, for­di den kan hjælpe dem med at vende tilbage til Kriga.

På sin mis­sion får Lærke følgeskab af forskel­lige magiske væs­ner, der skal vise sig at være et par gode hjælpere under­ve­js. På rejsen må Lærke flere gange se sin frygt øjnene for at nå frem til Sølv­dra­gen, der siges at vogte over Den Lil­la Rose. Det er uden tvivl en farlig mis­sion, hvor Lærkes mod og styrke bliv­er sat på prøve mange gange. Sam­tidig er det også en fortælling om ven­sk­aber, magiske væs­ner, trold­dom og magi.

Bogen koster 179 DKK

Leave a Reply:

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *