Stine Dreyer

12. august 2020

Stine Drey­er (f. 1982) vil med ´Min elskede psykose´ føre dig ind i hov­edet på en sindssyg, så du kan opleve en psykose fra første par­ket; med para­noiaen, tvangstankerne og maniens vinge­sus som følgesvend. Bogen byg­ger på egne erfaringer. I roma­nen møder vi Anni­ka på top­pen af Run­de­tårn i Køben­havn — klar til at springe ud. Anni­ka fik sin første psykose som 23-årig og var den­gang i prak­tik på en brand­sta­tion og psykosen slog ned som et lyn fra en klar him­mel. Her ramte den red­dereleven Alex, som hun føler sig over­be­vist om er skabt af Gud til at være sam­men med hende. Roma­nen er ind­bun­det og koster 161,50 kr.