Kamal Ahmane

12. august 2020

Den algerisk fødte sam­funds­de­bat­tør og digter, Kamal Ahmane (f. 1970), har udgivet digt­sam­lin­gen: Tavshe­dens tumult.  Heri kom­mer han ind på to meget omstridte og sår­bare emn­er: en kri­tik af islamis­men og dens fore­gangsmænd samt spørgsmålet om, hvad dan­skhed er, og hvornår man med rette kan kalde sig dan­sk. Kamal for­be­hold­er sig ret­ten til at skrive om lige præ­cis de emn­er, der optager ham — uanset hvor føl­somme og tab­u­lagte, de måtte være. Digt­sam­lin­gen er ind­bun­det og koster 149,95 kr.