Inge Beck

12. august 2020

Inge Beck (f. 1954) har i mange år arbe­jdet med børne­have­børn i Hval­sø, digtets vers og dukketeater og har drama­tis­eret med børnene, hvilket har givet hende inspi­ra­tion. Inge har skrevet en klas­sik­er inden­for dial­o­gisk læs­ning: ´Store dage for små børn´, som illus­tr­erer rim om børns hverdag med tilhørende dial­o­giske spørgsmål. Denne bog er ind­bun­det og koster 120,00 kr.