Dhurata Emini-Obaidi og Shkurte Emini

12. august 2020

Dhu­ra­ta Emi­ni-Obai­di (f. 1981) og Shkurte Emi­ni (f. 1988) er født og opvok­set i Køben­havn. Dhu­ra­ta er uddan­net folkeskolelær­er fra KDAS i 2006 og under­vis­er til dagligt på en folkeskole i Køben­havns Nord­vest kvarter. Hen­des inter­esse for lit­ter­atur start­ede tidligt hvor hun skrev digte og raptek­ster og senere nov­el­ler samt debatar­tik­ler. Shkurte er ligeledes uddan­net folkeskolelær­er fra Zahle sem­i­nar­i­um i 2011 og har siden­hen arbe­jdet som udskol­ingslær­er på en folkeskole i Køben­havs Nord­vest kvarter. Hen­des inter­esse for lit­ter­atur start­ede med ung­dom­sro­ma­nen Perker4Life, som også er hen­des debut. Dhu­ra­ta og Shkur­tes´ ´Perker4life´ omhan­dler den unge Jamals liv i det rå miljø i ghet­toen. På trods af sit gode hov­ed og omsorgs­fulde væsen, fastholdes han sam­men med sine ven­ner i krim­i­nalitet i det par­al­lel­sam­fund, de lever i, hvor det han­dlingslammede sys­tem er ubrugeligt. Bogen er ind­bun­det og koster 186,00 kr.