Gustav Østeraa

11. august 2020

Gus­tav Øster­aa (1991) er uddan­net cand.mag. i anvendt filosofi og for­fat­ter til den filosofiske fan­ta­sy­ro­man ´Inteth­e­dens Tegn´. Gus­tav er et kreativt men­neske, som gerne vil sætte tanker i gang hos andre, hvilket han håber at kunne gøre gen­nem hans debutro­man. Gus­tav Øster­aas ´Inteth­e­dens Tegn´ tager udgangspunkt i spørgsmålet hvad vil det sige at være men­neske? Fanta­sy­ro­ma­nen udspiller sig som en filosofisk sam­tale mellem snig­morderen Zynn og kejseren i riget Clas­tara. Sam­men skal de opfylde en gam­mel pro­feti og afgøre men­neske­he­dens skæb­ne. Er den værd at red­de? Men for at kunne dømme men­neske­he­den må de snakke om, hvad det vil sige at være men­neske. Roma­nen blev udgivet d. 3/7–2020 og koster 248,75 kr.