Allan Lillelund

11. august 2020

Allan Lil­lelund (f. 1980) er uddan­net cand.mag. i Nordisk Sprog og Lit­ter­atur. Allan er redak­tør og ejer af for­laget Silke­fyret. Han under­vis­er i skrivn­ing på Den Kreative Skole i Silke­borg og Billed- og Medieskolen i Aarhus. ´Dage uden dag­bog´ af Allan Lil­lelund han­dler om hvad men­nes­ket gør, når det er faldet og under­søger men­nes­ket i ekstremerne. Før og efter de fatale valg, der vender ver­den på hov­edet, som ødelæg­ger det hele, eller som måske bliv­er slut­nin­gen før en ny beg­y­n­delse. ´Dage uden dag­bog´ er ind­bun­det og koster 156,00 kr.