Oversætter søges

10. marts 2020

Oversætter søges

Som over­sæt­ter i for­laget skal du over­sætte for­lagets bøger til andre sprog end dan­sk fx engel­sk eller et nordisk sprog. Via vores pro­jek­tark væl­ger du selv, hvilken over­sæt­telse, du vil arbe­jde med.

Krav

  • Du skal kunne over­sætte en bog, så den frem­står fejl­fri
  • Du skal kende til og kunne anvende kor­rekt teg­n­sæt­ning, svarende til det sprog du over­sæt­ter til

Løn og timeantal

Hon­o­rar­løn pr.bogprojekt. Intet fast timean­tal. Man fun­ger­er som free­lancer i for­laget.

 

Ansøg: E‑mail

Ansøgn­ings­frist: 10.juni 2020.