Sælger søges

10. marts 2020

Sælger søges

I en kort peri­ode på omkring 1–2 måned­er skal du sælge for­lagets bøger til boghan­dlere, bib­liotek­er, inter­net­bu­tikker, stor­centre mm.
For at kunne gøre det skal du enten ringe til kun­den eller opsøge kun­den i butikken og komme med et tilbud de ikke kan sige nej til.
Du sæt­ter alt­så selv prisen for kun­den (mind­stepris får du af for­laget pr. titel), du får selvføl­gelig adgang til for­lagets vejl. pris­er, men fast­sæt­ter selv en tilbud­spris til kun­den. Du skal der­for kunne noget om reg­n­skab og kunne anvende Excel.
 
For­laget fak­tur­erer selv kun­den, for­laget sender selv bøgerne ud til kun­den med min­dre du fore­trækker at have bøgerne med til kun­den, så kan de hentes på vores lager i Hundested.
 
Du skal selvføl­gelig føre en liste, så vi har styr på hvilke kun­der du har kontaktet.
 
Der er tale om mindst 500 bøger og maks 700 bøger af forskel­lige oplag og titler. Opgaven skal løs­es på mindst 1 måned eller max 3 måneder.
 
Løs­es opgaven så vil du blive tilbudt en fas­tan­sæt­telse som account manager.
  • Du skal have tele­fon, så du kan kon­tak­te kunderne
  • Du skal eventuelt have bil eller cykel, hvis du vil opsøge kun­derne ude i butikkerne
  • Du skal kunne anvende OneDrive, Word og Excel
  • Du skal kunne samar­be­jde med for­laget, dets ansat­te og forfattere
  • Du skal have egen com­put­er samt adgang til internettet
  • Du skal kunne tale fly­dende dansk
  • Du skal kunne sælge bøgerne
  • Du skal kon­tak­te kun­der i hele Dan­mark og ikke kun lige i nærhe­den af hvor du selv bor

 

Du skal i din ansøgn­ing til for­laget fremvise et forslag til, hvor­dan du vil løse opgaven så detal­jeret som muligt. Ligeledes bør du i din ansøgn­ing også fortælle, hvor­for du bør vælges frem­for de andre ansøgere. 

Du lønnes med en fast indi­vidu­el løn, når sal­gspe­ri­o­den er slut og bøgerne er sol­gt. Da du selv fast­sæt­ter sal­gsprisen ydes også en bonus, hvis du fremvis­er gode sal­gsre­sul­tater. Hvis du ikke kan sælge alle bøgerne pro­vi­sion­slønnes du efter salg pr. titel.

Den første uge er en prøvepe­ri­ode, hvor du får mulighed for at vise, du kan præstere. 

Timer pr. uge: Hvis arbe­jdet skal udføres på kun en måned, skal du påreg­ne 37 timer/uge. Hvis opgaven udføres på 2 måned­er er det selvføl­gelig færre timer pr. uge. 

Antal ledi­ge still­inger: 1

 

Ansøg: E‑mail

info@snepryd.dk

 

Ansøgn­ings­frist: 15.januar 2021.