Illustrator søges

10. marts 2020

Forlaget søger sin egen illustrator

Som illus­tra­tor i for­laget tilknyttes du et eller flere bog­pro­jek­ter ad gan­gen.

Krav

  • Du skal kunne over­holde dead­lines
  • Du skal kunne samar­be­jde med for­fat­ter og for­lagets ansat­te
  • Du skal kunne anvende OneDrive
  • Du skal kunne afle­vere fil­erne i et ordentligt for­mat

Der er tale om en free­lance still­ing, hvor du lønnes med et hon­o­rar pr. bog du arbe­jder med.

Ansøg: E‑mail

Ansøgn­ings­frist: 10.maj 2020.