Grafiker søges

10. marts 2020

Vi søger vores egen grafiker

Vi har indtil dags dato anvendt eksterne grafikere eller selv sat vores bøger op. Men vi savn­er at have vores egen grafik­er, som kan sætte bøgerne op efter­hån­den.

Krav

Du skal kunne anvende Inde­sign, Illus­tra­tor og Pho­to­shop. Du skal have din egen com­put­er og inter­net. Du skal arbe­jde hjem­me­fra. Du skal være uddan­net grafisk design­er.

Løn

Hon­o­rar­løn.

—————————————-

Ansøg: E‑mail

Ansøgn­ings­frist: 10.maj 2020.