Ulønnet praktik

16. december 2019

Ulønnet praktik hos os

Hvis du søger en uløn­net prak­tik i for­laget, definer­er du oftest selv læringsmålet, ind­hold og prak­tik­længde. Efter en per­son­lig sam­tale med dig mod­tager du en prak­tik­plan fra for­laget.

Som prak­tikant i for­laget skal du arbe­jde hjem­me­fra, du skal der­for have en com­put­er og adgang til inter­net­tet. Vi arbe­jder i online doku­menter, der­for skal dit inter­net være sta­bilt.

Der er mange eksem­pler på, hvad du som uløn­net prak­tikant kan komme til at arbe­jde med i din prak­tik. Du kan fx være i prak­tik som for­fat­ter, redak­tør, redak­tøras­sis­tent, over­sæt­ter, illus­tra­tor, grafik­er, sæl­ger, mar­ket­ingmedar­be­jder mm.

De andre ulønnede prak­tikan­ter vi har haft i for­laget har fx enten arbe­jdet som redak­tør, over­sæt­ter eller redak­tøras­sis­tent. Hvor opgav­erne har været alt fra vur­der­ing af manuskripter, til redi­ger­ing af bøger, samt over­sæt­telse fra dan­sk til engel­sk.

Læs hvad andre prak­tikan­ter skriv­er om for­laget.

Send ansøgn­ing og cv til vores e‑mail.