Vurdering af manuskript

13. april 2019

Vi vur­der­er dit manuskript. Når du sender dit manuskript ind til et for­lag, skal det være så fejl­frit som muligt. Vi læs­er dit manuskript igen­nem og vur­der­er det for dig.

Det får du
En vur­der­ing af manuskriptet
Kri­tik af manuskriptet
Forslag til områder du kan forbedre
Forslag til hvilke for­lag, der kunne være mål­gruppe for dit manuskript
Forslag til hvilken udgivelse, der kunne være bedst; selvud­givelse, medud­givelse eller tra­di­tionel udgivelse

Pris: 1.995 kr.