Vejledningsforløb til kommende forfattere

13. april 2019

Vil du gerne være for­fat­ter? Men ingen for­lag vil udgive din bog. Så book et vejled­nings­for­løb hos os.

Hvad får du?
Vi gen­nemgår dit manuskript
Du får feed­back på ind­hold­et af dit manuskript
Du vejledes i hvilke forbedringer, du bør fore­tage dig
Du får forslag til hvilke for­lag, dit manuskript kan sendes ind til
I hele vejled­ningspe­ri­o­den kan du sende dit manuskript til os, få feed­back og vejled­ning
For­lø­bet kan vare op til et halvt år

Pris 24.995 kr.