Udgiv hos os, indsend manuskript

13. april 2019

Vil du udgive din bog hos os?

De fleste digt­sam­linger, roman­er og børnebøger har fået gode lek­tørud­talelser, og vores bøger kan lånes på de fleste bib­liotek­er. Hver enkel for­fat­ter får sat et team op, bestående af en redak­tør, redak­tøras­sis­tent, betalæs­er og kor­rek­turlæs­er.

Vi starter med et per­son­ligt møde, hvor vi for­vent­ningsaf­stem­mer. Dernæst laves en for­lagskon­trakt. Det tager ca. 1 år at udgive din bog hos os.

Vores for­lag består hov­ed­sageligt af friv­il­lige, hvilket også bety­der, at de folk der arbe­jder med din bog, sim­pelthen bræn­der for det!

Som for­fat­ter er du med i hver enkel del af udgivelsesprocessens trin. Du skal der­for delt­age og samar­be­jde med alle i for­laget omkring hver eneste opgave.

Vi bestræber os på at svare inden for et halvt år. Hvis vi ikke har svaret inden et halvt år, kan det være for­di, der er sket en fejl. Forsøg eventuelt at sende dit manuskript igen eller send en fore­spørgsel til os.

Ind­send manuskript her.