Book en fremvisning af bøger

13. april 2019

Til erhverv på Sjæl­land tilby­des fremvis­ning af bøger inden de købes.

Vi kom­mer ud til din virk­somhed og vis­er dig, de bøger vi har udgivet. Du får mulighed for at stille spørgsmål til bøgerne, mærke kvaliteten og bladre i bøgerne.

Der stilles ikke krav om, at du skal købe et bestemt antal bøger ved sådan en fremvis­ning. Men vi for­ven­ter, at dit udgangspunkt er at købe en eller flere bøger til din for­ret­ning.