Udtalelser fra frivillige

1. april 2019

Hvor længe har du cir­ka været i for­laget?
Et halvt år
Hvad var dine typiske arbe­jd­sop­gaver?
At læse kor­rek­tur, være redak­tør, skrive forskel­lige tek­ster og vur­dere manuskripter.
Hvilken ind­fly­delse havde du på de opgaver du fik?
En dejlig stor én! 😊
Hvad er din bag­grund for at være friv­il­lig?
Jeg har en kan­di­dat i dan­sk.
Hvad var din grund til at blive friv­il­lig i for­laget?
For at afprøve den teori jeg har lært i prak­sis. Siden hen er jeg også kom­met til at holde af selve for­laget, for­di det dri­ves af ild­sjæle, hvor penge ikke er det primære.
Ville du anbe­fale andre at blive friv­il­lige i for­laget og hvor­for?
Helt klart! Det er en rigtig god mulighed for at afprøve teori i prak­sis.
Julie Larsen