Udtalelser fra frivillige

1. april 2019

Hvor længe har du cir­ka været i forlaget?
Et halvt år
Hvad var dine typiske arbejdsopgaver?
At læse kor­rek­tur, være redak­tør, skrive forskel­lige tek­ster og vur­dere manuskripter.
Hvilken ind­fly­delse havde du på de opgaver du fik?
En dejlig stor én! 😊
Hvad er din bag­grund for at være frivillig?
Jeg har en kan­di­dat i dansk.
Hvad var din grund til at blive friv­il­lig i forlaget?
For at afprøve den teori jeg har lært i prak­sis. Siden hen er jeg også kom­met til at holde af selve for­laget, for­di det dri­ves af ild­sjæle, hvor penge ikke er det primære.
Ville du anbe­fale andre at blive friv­il­lige i for­laget og hvorfor?
Helt klart! Det er en rigtig god mulighed for at afprøve teori i praksis.
Julie Larsen