Udgiv din bog

11. marts 2019

Vil du være selvud­giv­er? Vi hjælper dig gerne med at udgive din egen bog.

Pris 14.995 DKK.
Belø­bet betales i 2 rater.

Du skal blot afle­vere dit manuskript til for­laget sam­men med et føl­ge­brev. Hvis vi god­k­ender dit manuskript, kan du selvud­give din bog hos os.

Prisen inklud­er­er tryk af 200 bøger, opsæt­ning af din bog så den kan trykkes, tryk af dine bøger, samt lev­er­ing af dine bøger til en adresse i Dan­mark. Prisen er gældende for bøger på op til 200 sider, uden illus­tra­tioner, sort/hvidt ind­hold og farveom­slag. Dine bøger leveres i stør­relsen A5 (148x210), soft­cov­er omslag, mat kacher­ing og 100 g munken creme papir. 

Ønskes et andet tilbud end oven­stående, så kon­takt for­laget for at få et tilbud.