Tilkøb

11. marts 2019

 • Kor­rek­tur
 • Redi­ger­ing
 • Betalæs­ning
 • E-bog
 • Illus­tra­tioner
 • Billed­er til omslag
 • Logo
 • Opret­telse af ISBN num­mer
 • Hjælp til at få din bog på lager og til salg
 • Opret­telse af Face­book side eller Insta­gram side
 • Hard­cov­er bog
 • Særligt ønske om papir­valg eller tryk­me­tode
 • Flere eller færre sider end vi har nævnt i vores tilbud
 • Ghost­writer
 • Hjemme­side

 

Kon­takt os, hvis du har ønsker om tilkøb til din bog.