Sælger søges

15. februar 2019

Vi søger en eller flere freelancere.

Opti­malt har du en hjemme­side, hvor bøgerne kan sælges fra. Det kan også være, du er kørende sæl­ger eller hold­er home­par­ties. Det eneste du skal gøre er at skrive til os, hvilke bøger du er inter­esseret i og hvor mange. Så får du et tilbud, inklud­eret rabat. Det mind­ste antal bøger du kan bestille ad gan­gen er 10 bøger.

Send ansøgn­ing.

Ansøgn­ings­frist: 10.juli 2021.