Frivillige søges

15. februar 2019

Vi søger en eller flere friv­il­lige til for­lagsar­be­jde.

Arbe­jd­sop­gaver
Kor­rek­turlæs­ning, betalæs­ning, vur­der­ing af manuskripter, over­sæt­telsesop­gaver, grafik­er opgaver og ad hoc opgaver.

Arbe­jdet foregår hjemme hos dig selv. Du skal bruge din egen com­put­er. Kom­mu­nika­tion foregår primært via mail, mes­sen­ger, OneDrive eller tele­fon.

Du væl­ger selv hvilke af opgav­erne, du vil byde ind på. Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis du kun er inter­esseret i én af oven­stående opgaver.

Vi tilby­der
Mulighed for at lære en masse om for­lagsar­be­jde.
Du inviteres med til recep­tion­er og kan øge dit netværk.
1 gratis eksem­plar af alle de bøger, vi udgiv­er.
En skriftlig anbe­fal­ing, du kan bruge, når du skal søge job.
Din egen unikke for­lags­mail.
Mulighed for oplæring af opgaver i et for­lag.
Mulighed for at udgive din egen bog eller e‑bog.

Krav
Du kan anvende Word.
Du kan arbe­jde i OneDrive eller er ind­stil­let på at lære det.
Du skriv­er og taler fly­dende dan­sk.
Du har inter­ne­tadgang og egen com­put­er.

Start
Hur­tigst muligt.

Varighed
Du bestem­mer selv, hvor længe du vil være friv­il­lig hos os, og hvor mange timer du vil arbe­jde om ugen/måneden.

Ansøgn­ings­frist
Når vi har fun­det den rette, så hold dig ikke tilbage med at søge job­bet.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til still­in­gen, så kon­takt os.

Om vores virk­somhed
For­laget Snepryd er et bog­for­lag.
Vi udgiv­er digt­sam­linger, roman­er, børnebøger og faglit­ter­atur.

 

Send ansøgn­ing og CV.