Salgs- og leveringsbetingelser

14. februar 2019

Oplysninger om virk­somhe­den:
For­lagsvirk­somhed, For­laget Snepryd.
Sverk­il­strupve­jen 7, 3390 Hun­dest­ed.
Tele­fon: 42 20 84 38.
CVR nr. 30966694.

Type virk­somhed: For­lagsvirk­somhed. Navn: For­laget Snepryd. Adresse: Sverk­il­strupve­jen 7, 3390 Hun­dest­ed. Tele­fon: 42 20 84 38. CVR nr. 30966694.

Lev­er­ingstid­spunk­tet og vilkår for betal­ing, lev­er­ing og opfyldelse: Lev­er­ing 1–5 hverdage. Leveres med Post­nord til adress­er i Dan­mark. Fragt­pris Dan­mark 44 kro­ner. Betal­ing: Kred­itko­rt eller fak­tu­ra. Ønskes bøger sendt til udlan­det, kon­takt forlaget. 

Fortry­delses­ret­ten: Kun­den har 14 dages fortry­delses­ret. Bogen skal returneres i den stand den var mod­taget. For­laget skal straks med­de­les, hvis kun­den vil udnytte sin fortry­delses­ret. Dette gøres på e‑mail til info@snepryd.dk , hvorefter en fortry­delses­blan­ket sendes til kunden.

Oplysning om købelovens man­gel­sre­gler: Købelovens man­gel­sre­gler kan finde anvendelse.

Oplysning om klageadgang og frem­gangsmå­den ved klage: Kun­den har mulighed for at klage til For­brugerk­la­genævnet eller et andet god­k­endt pri­vat klage- eller ankenævn.