Salgs- og leveringsbetingelser

14. februar 2019

Oplysninger om virk­somhe­den:
For­lagsvirk­somhed, For­laget Snepryd.
Sverk­il­strupve­jen 7, 3390 Hun­dest­ed.
Tele­fon: 42 20 84 38.
CVR nr. 30966694.

Lev­er­ingstid­spunk­tet og vilkår for betal­ing, lev­er­ing og opfyldelse: Lev­er­ing 1–5 hverdage. Fragt­pris Dan­mark 42 kro­ner, Grøn­land og udland 63 DKK. Betal­ing: Kred­itko­rt, Pay­Pal, Mobile­Pay.
Bøger der end­nu ikke er udgivet end­nu, kan bestilles, de sendes ud så tæt som muligt på udgivelses­da­toen og ikke senere end 1–5 hverdage efter udgivelses­da­toen. Bøger der er udgivet, sendes ud med lev­er­ing inden 1–5 hverdage. Fortry­delses­ret­ten: Kun­den har 14 dages fortry­delses­ret. Bogen skal returneres i den stand, den var mod­taget. For­laget skal straks med­de­les, hvis kun­den vil udnytte sin fortry­delses­ret. Dette gøres på e‑mail til info@snepryd.dk , hvorefter en fortry­delses­blan­ket sendes til kun­den. Oplysning om købelovens man­gel­sre­gler: Købelovens man­gel­sre­gler kan finde anven­delse. Oplysning om klageadgang og frem­gangsmå­den ved klage: kun­den har mulighed for at klage til For­brugerk­la­genævnet eller et andet god­k­endt pri­vat klage- eller ankenævn. Om bøger der ikke er udgivet end­nu: Bøger der end­nu ikke er udgivet end­nu, kan forudbestilles, de sendes ud så tæt som muligt på udgivelses­da­toen og ikke senere end 1–5 hverdage efter udgivelses­da­toen. Bemærk ven­ligst, lev­er­ingstid­spunk­tet kan afvige i forhold til bøger, der allerede er udgivet. Væl­ger du at bestille en bog, der end­nu ikke er udgivet, accepter­er du at bogen leveres så tæt på udgivelses­tid­spunk­tet som muligt, kon­takt eventuelt for­lag for at høre, hvornår bogen er klar til lev­er­ing. Der tages hen­syn til forsinkelser fra trykkeri­et, der gør at bogen leveres til lager senere end forventet. 

Salg og lev­er­ings­betingelser opsummering: 

For­ven­tet lev­er­ingstid 1–5 hverdage Fragt og por­to 42 kro­ner, Grøn­land og udland 62 DKK.

Bøger der end­nu ikke er udgivet, sendes så tæt på udgivelses­da­toen som muligt. 

Sælges af For­laget Snepryd. 

Betal­ingsmu­lighed : Kred­itko­rt, Pay­Pal, MobilePay.