Referencer

14. februar 2019

Ann-Charlotte Monrad, 2016

Efter mange overve­jelser val­gte jeg at selvud­give min sen­este bog og har ikke fortrudt det et øje­b­lik. Jeg har tidligere udgivet med en almin­delig for­lagskon­trakt og var den­gang frus­tr­eret over, at for­laget gjorde så lidt for min bog. Hos Snepryd er der stor pro­fes­sion­al­isme og hjælp til alt det, man som selvud­giv­er skal være opmærk­som på. Sam­tidig med, at man ikke skal gå på kom­pro­mis med sit ind­hold. Jeg er endt med den smukkeste bog, der er blevet lige, som jeg ønskede den. Tak, Snepryd!”

Per Bondesen, 2016

SNEPRYD — Bøger, der er værd at følge med i.
pb/Bogsiden.”

Shirley Ankerstjerne, 2016

For­laget Snepryd har to kon­cepter, såvidt jeg har forstået: Almin­delig udgivelse og selvud­giv­er-kon­ceptet. Jeg kan varmt anbe­fale Snepryd, da jeg selv er for­fat­ter hos dem. De er super dygtige og effek­tive. De udgiv­er både skøn­lit­ter­atur, ung­dom­sro­man­er, digte og lidt af hvert.”

Glenn Enrico Buhl Liwervall, 2016

Bog­for­laget Snepryd er et inno­v­a­tivt for­lag, der virke­lig lyt­ter til deres for­fat­tere og øvrige samar­be­jdspart­nere. De ser mulighed­er og lad­er sig ikke begrænse af vanetænkn­ing. Mit samar­be­jde med Snepryd, i forbindelse med udgivelsen af min anden digt­sam­ling Kun’­traster, kan der ikke sættes en fin­ger på. Hele processen foregik gnid­ningsløst, og jeg havde et frem­ra­gende samar­be­jde med hele teamet i Snepryd. En lyd­hør redak­tør, en dygtig og effek­tiv kor­rek­turlæs­er, en ekstrem dygtig grafik­er med kun­st­ner­isk finesse og sidst, men ikke mindst, en meget dedik­eret sal­gsmedar­be­jder, så FEM STJERNER fra for­fat­ter Glenn Enri­co Buhl Liw­er­vall og selvføl­gelig mine varmeste anbefalinger.”

Mette Boe Christensen, 2016

Jeg kan varmt anbe­fale Snepryd til andre, der gerne vil have et manuskript udgivet. Jeg har været meget glad for samar­be­jdet med for­laget om min digt­sam­ling “Sir­ius, min ven”. Stine og Jørn var utrolig dygtige til at gen­nem­skue digtene og ind­dele dem i afs­nit, så de føl­ger hinan­den fra magtes­løs håbløshed til håb. Og Brit­ta Steen har altid været behjælpelig med svar på mine spørgsmål. Så fem stjern­er fra mig.”

Din mening tæller
Send din mening om for­laget til os.