Fortrydelsesret

14. februar 2019

Kun­den har 14 dages fortry­delses- og retur­ret. Bogen skal returneres i samme stand, som den er mod­taget. For­laget skal straks med­de­les, hvis kun­den ønsker at udnytte sin fortry­delses- og retur­ret. Dette gøres på e‑mail til info@snepryd.dk, hvorefter en fortry­delses­blan­ket frem­sendes til kunden.

Oplysning om købelovens man­gel­sre­gler: Købelovens man­gel­sre­gler kan finde anvendelse.

Oplysning om klageadgang og frem­gangsmå­den ved klage: kun­den har mulighed for at klage til For­brugerk­la­genævnet eller et andet god­k­endt pri­vat klage- eller ankenævn.