Selvudgiver

11. februar 2019

Kon­takt os og få en pris på en selvudgivelse.

Ref­er­encer
Læs, hvad andre selvud­gi­vere siger om os. 

Ann-Char­lotte Mon­rad, 2016
“Efter mange overve­jelser val­gte jeg at selvud­give min sen­este bog og har ikke fortrudt det et øje­b­lik. Jeg har tidligere udgivet med en almin­delig for­lagskon­trakt og var den­gang frus­tr­eret over, at for­laget gjorde så lidt for min bog. Hos Snepryd er der stor pro­fes­sion­al­isme og hjælp til alt det, man som selvud­giv­er skal være opmærk­som på. Sam­tidig med, at man ikke skal gå på kom­pro­mis med sit ind­hold. Jeg er endt med den smukkeste bog, der er blevet lige, som jeg ønskede den. Tak, Snepryd!”

Mette Boe Chris­tensen, 2016
“Jeg kan varmt anbe­fale Snepryd til andre, der gerne vil have et manuskript udgivet. Jeg har været meget glad for samar­be­jdet med for­laget om min digt­sam­ling “Sir­ius, min ven”. Stine og Jørn var utrolig dygtige til at gen­nem­skue digtene og ind­dele dem i afs­nit, så de føl­ger hinan­den fra magtes­løs håbløshed til håb. Og Brit­ta Steen har altid været behjælpelig med svar på mine spørgsmål. Så fem stjern­er fra mig.”