Skønlitteratur

11. februar 2019

Vil du gerne udgive skønlitteratur

Vi er all about mulighed for at sende ny spæn­dende lit­ter­atur ud i det danske bog­marked. Hos os, er for­fat­teren i cen­trum og vi er altid på udkig efter den nye spæn­dende udgivelse, hvad end det er en digt­sam­ling, en nov­el­le­sam­ling eller en lækker roman.

Skal vi læse dit manus?

Du er velkom­men til at sende dit manuskript til os! Før du sender, er det dog vigtigt at du tjekker om…

  • dit manuskript er så færdigt som muligt- det inklud­er­er betalæs­ning og kor­rek­turlæs­ning
  • du sender manuskriptet i PDF-fil
  • du bruger skrift­stør­relse 12 i Times new Roman
  • Hvis der er tale om en billed­bog eller en tek­bog kom­bineret med billed­er, for­ventes det, at du enten selv sørg­er for tilladelse til brug af billed­er eller selv forsyn­er illus­tra­tioner.
  • Og vigtigst af alt, skal du med dit manus sende et føl­ge­brev, der beskriv­er din moti­va­tion for at udgive hos os, bogens tema, mål­gruppe og kort om dig selv. Maks 1 A4 side.

Vi er et lille selvstændigt for­lag, og mod­tager mange for­lag. Der kan der­for gå op til et år, før du får svar. Vær dog opmærk­som på at du ikke er garan­teret en udgivelse, blot ved at ind­sende dit manus. Du kan ikke for­vente begrun­delse for afs­lag.

Du må gerne sende dit manuskript til flere for­lag end os, det har ikke betyd­ning for, hvor­dan du vur­deres.


Inden du smutter… Kan du overveje om du ønsker at være