Skønlitteratur

11. februar 2019

Vil du gerne udgive skønlitteratur?

Hos os er der mulighed for at sende ny spæn­dende lit­ter­atur ud i det danske bog­marked. Vi tilstræber at for­fat­teren er i cen­trum, og vi er altid på udkig efter den nye spæn­dende udgivelse. 

Skal vi læse dit manus?

Du er velkom­men til at sende dit manuskript til os! Før du sender, er det dog vigtigt at du tjekker om…

  • dit manuskript er så færdigt som muligt- det inklud­er­er betalæs­ning og korrekturlæsning
  • du sender manuskriptet i en PDF-fil
  • du har anvendt en skrift­typer, der er til at læse
  • Hvis der er tale om en billed­bog eller en tek­st­bog kom­bineret med billed­er, for­ventes det, at du enten selv sørg­er for tilladelse til brug af billed­er eller selv forsyn­er vær­ket med illustrationer
  • vigtigst af alt; du skal huske også at sende et føl­ge­brev, der beskriv­er din moti­va­tion for at udgive hos os; bogens tema, mål­gruppe og kort om dig selv. Maks 1 A4 side

Vi er et lille selvstændigt for­lag og mod­tager mange manuskripter. Der kan der­for gå op til et år, før du får svar. Vær dog opmærk­som på at du ikke er garan­teret en udgivelse, blot ved at ind­sende dit manus. Du kan heller ikke for­vente begrun­delse for afslag.

Du må gerne sende dit manuskript til flere for­lag end os, det har ikke betyd­ning for, hvor­dan du vurderes.


Inden du smutter… Kan du overveje om du ønsker at være