Novellekonkurrence

11. februar 2019

Send din nov­el­le ind til os!
Måske bliv­er den udval­gt som for­lagets foretrukne.

Den nov­el­le, der bliv­er udval­gt som for­lagets fore­trukne, bliv­er anmeldt her på for­lagets hjemme­side, og hele nov­ellen, et link til den eller et uddrag fra den vis­es også på vores hjemmeside.

Du behold­er naturligvis alle ret­tighed­er over din nov­el­le, og du bestem­mer selv, hvor længe for­laget må vise den på hjemmes­i­den. Det står dig frit for, hvor meget du vil pro­mo­vere den, eller om du vil udgive den efter­føl­gende, lige­som du også selv bestem­mer, hvilket for­lag du efter­føl­gende vil sende den til.

Afs­lag begrun­des ikke.

Tema
Nov­el­lerne skal omhan­dle et særligt tema. Denne gang var temaet “magt”. Vin­der er fundet. 

Tids­frist
For­laget skal have mod­taget din nov­el­le sen­est d. 1.juni 2019. Vin­der er fundet. 

Det får du ud af det
Du får mulighed for at vise ver­den din his­to­rie; vise dit værk og dit værd. For­laget anmelder din nov­el­le, og du kan bruge anmeldelsen til at fremme en eventuel udgivelse af dit værk.

Per­spek­tiv
På sigt vil for­laget udvælge de bed­ste nov­el­ler til én eller flere novellesamlinger.

Tidligere vin­dere
2019: Nicole S.S. Berthelsen, “Jeg kom til at give for meget af mig selv.”
2018: Helle Kaare Lind­berg, “Chion­o­doxa.”
2017: Trine Skau, “Fra nu af bliv­er alt bedre.”
2016: Jens Rosen­birk, “Mis­sio­nen.”
2016: Karen Høgh, “Hvis det bliv­er reg­n­ve­jr.”
2016: Nan­na Berg, “Svan­er i dri­vhuset.”
2015: Pernille Petersen, “Der skal jo ikke man­gle noget.”