Medudgiver

11. februar 2019

Du er velkom­men til at sende dit manuskript til os.
Hvis vi ikke find­er dit manuskript klar til udgivelse, bliv­er du bedt om at forbedre det.
Ser vi ikke poten­tiale i dit manuskript, kan vi ikke udgive din bog.
Afs­lag begrun­des oftest ikke. 

Send først dit manuskript, når det er helt færdigt.
Send det i en Word eller PDF-fil
Lin­jeaf­s­tand 1,5
Skrift­stør­relse 12, Times New Roman
Hvis det er en billed­bog eller en tek­st­bog kom­bineret med billed­er, for­ventes det, at du selv sørg­er for billed­erne.
Husk at med­sende et føl­ge­brev, der beskriv­er din moti­va­tion, bogens mål­gruppe, tema, m.m.

Ind­send et estimeret bud­get over udgifter og indtægter, samt hvad du selv kan bidrage med økonomisk eller arbejdsmæssigt.