Faglitteratur

11. februar 2019

Vil du gerne udgive faglitteratur?

Alt du behøver at gøre, er, at sende en syn­op­sis til vores mail.
Din syn­op­sis skal indeholde:

  • Emne
  • Tid­plan
  • For­fat­tere
  • Netværk
  • Økono­mi
  • Din faglige baggrund

Ser vi ikke poten­tiale i din idé, kan vi ikke tilbyde et samar­be­jde med dig.
Du skal ikke for­vente begrun­delse for afs­lag.

Send det i en PDF-fil
Lin­jeaf­s­tand 1,5
Skrift­stør­relse 12, Times New Roman


Inden du smutter… Kan du overveje om du ønsker at være